Start

Kosztorysy budowlane
Inwestorskie, Ofertowe, Zamienne, itp
Przedmiary robót
Inwestorskie, Ofertowe, Zamienne, itp
Programy funkcjonalno-użytkowe
WKI, SWIOR
Określenie wartości kosztorysowej inwestycji (WKI) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiOR)
0 +
Lat doświadczenia
0 +
Opracowań
0 +
Klientów

Wykonujemy:

Wszystkie typy przedmiarów i kosztorysów budowlanych (Inwestorskie, Ofertowe, Zamienne, itp)
Programy funkcjonalno-użytkowe
Określenie wartości kosztorysowej inwestycji (WKI)
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

w zakresie między innymi: branży budowlanej, drogowej, instalacyjnej, sieci zewnętrznych, małej architektury, zieleni
dla potrzeb: inwestorów, biur projektowych, wykonawców i kredytobiorców.

Działamy na terenie Krakowa i okolic.

Zapraszamy do współpracy: Architektów, Inwestorów, Biura Projektowe, Wykonawców. Posiadamy wieloletnie doświadczenie.