Kosztorysy Kraków

Realizacje

Wybrane realizcje

Kosztorysy inwestorskie

 • Zbiorczy Punk Gromadzenia Odpadów w Krakowie
 • Budowa stacji benzynowej Auchan w Krakowie
 • Modernizacja sterowania śluzą Stopnia Wodnego Kościuszko
 • Domy jednorodzinne
 • Biblioteka gminna w Tymbarku wraz z salą konferencyjną i Izbą Pamięci
 • System audio i multimedialny – Sąd Apelacyjny i Krajowe Centrum Kształcenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury w Krakowie
 • Gminne Centrum Sportu i Rekreacji w Przegini
 • Rozbudowa szkoły podstawowej w Zawadce
 • Przebudowa al. Pokoju w Krakowie
 • Internat sportowy ul. Kolna w Krakowie
 • Rozbudowa stadionu KS Prądniczanka
 • Remont Parku Kultury i Wypoczynku w Czyżynach w Krakowie
 • Remont budynku „Stara Przychodnia” w Kostrzynie
 • Przebudowa ul. Kruszwickiej w Krakowie
 • Remont budynku Wydziały Geodezji w Krakowie
 • Instalacja hydrantowa i tryskaczowa – Galeria Kazimierz
 • Rewitalizacja parku dolnego w Szczawnicy
 • Przebudowa ul. Mickiewicza w Wadowicach
 • Instalacje wod-kan i gaz dla budynku Hotelu Polskiego
  pod Białym Orłem
 • Zabytkowa Kamienica przy Rynku głównym w Krakowie – renowacja
 • Budowa Osi Królewskiej w Warszawie (Willanów)
 • Park Bronowicki w Lublinie
 • Rewaloryzacja OGRODU PŁASZÓW w Krakowie etap II- renowacja
 • Zabudowa jednorodzinna przy ul. Ks. Józefa w Krakowie
 • Rewitalizacja Parku Jordana przy ul. W. Reymonta, w Krakowie
 • Rewitalizacja dawnego obiektu kinoteatru Wrzos na potrzeby teatru KTO
 • Rewitalizacja stoków Wzgórza Waweskiego
 • Rewitalizacja Parku Im. Anny I Erazma Jerzmanowskich

.

Kosztorysy ofertowe

 • Hala magazynowa Plastwag
 • Bubynek hotelowo – usługowy w Kluszkowicach
 • Zagospodarowanie terenu wokół budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przy ul. Topolowej w Krakowie
 • Rewitalizacja Ogrodu Północnego, Wschodniego, Róż i Parku Oranżerii w Muzeum Zamku Wilanów
 • Rewitalizacja Placu Grzybowskiego w Warszawie
 • Kompleksowa rewaloryzacja zabytkowego parku w miejscowości Bronowice
 • Budowa Parku Dominikańskiego – “Zaczarowanej Dorożki” w Krakowie – Etap II
 • Budowa ekranów akustycznych przy obwodnicy Tarnowa w Krakowie
 • Rewaloryzacja zespołu parkowo – pałacowego w Żmigrodzie
 • Rewitalizacja przestrzeni i obiektów w obszarze Cieszyńskiej Wenecji.
 • Rewaloryzacja dróg i ścieżek parkowych Ogrodu Modernistycznego Naturalistycznego wraz z nasadzeniami na terenie Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie
 • Rewaloryzacja Ogrodu Górnego Zamku Królewskiego w Warszawie
 • Rewaloryzacja Ogrodów Królewskich na Wawelu
 • Rewitalizacja Zespołu pałacowo – parkowego w Koszęcinie

.

SKI i PFU

 • Przebudowa Rynku w Skawinie
 • Modernizacja istniejącego budynku garażowego na potrzeby lokalu gastronomicznego wraz z zagospodarowaniem terenu
 • Przebudowa drogi w Lipnicy Małej
 • Przebudowa ul. Jasielskiej, Hubalczyków, Bieszczadzkiej i Kolejarzy w Krakowie
 • Trasa rowerowa po wałach rzeki Rudawy Kraków-Zabierzów
 • Biogazownia
 • Skawiński Obszar Gospodarczy
 • Muzeum Narodowe w Szczecinie
 • Kopalnia Soli w Wieliczce – Aranżacja i iluminacja
 • Opera Leśna w Sopocie
 • Park Duchacki w Krakowie
 • Muzeum PRL w Krakowie
 • Przedłużenie ul.Meissnera w Krakowie
 • Budowa terminala autobusowego w rejonie estakady ul. Wielicka – ul. Powstańców Wielkopolskich w Krakowie
 • Budowa Wielopokoleniowych placów zabaw – Smocze Skwery w Krakowie
 • Wybiegi dla psów w Krakowie
 • Budowa parkingu wraz z infrastrukturą techniczną oraz budowa chodników przy ul. Andegaweńskiej w Krakowie
 • Przebudowa ul. Obrońców Krzyża w Krakowie
 • Zagospodarowanie Parku Ratuszowego w Krakowie – Nowej Hucie
 • Wykonanie przejścia dla pieszych w ul. Medweckiego i likwidacja istniejącego